Privacy policy

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסבירה כיצד המידע שלך נאסף ונעשה בו שימוש כאשר אתה נרשם ומשתמש בפלטפורמת LDRS ("הפלטפורמה" או "השירות"), המופעלת על ידי LDRS Group LTD ("LDRS" או "אנחנו ", "שלנו").

חשוב לנו להגן ולכבד את פרטיות הנתונים. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות הזו.

בקיצור, אנו אוספים נתונים על מגוון רחב של משפיענים ברחבי העולם – כלומר משתמשי טיק טוק, יוטיוב ואינסטגרם שהפכו פופולריים עם מספר לא מבוטל של עוקבים ("משפיענים"). אנו מעבדים מידע זה כדי לספק למשתמשי הפלטפורמה שלנו, שהם נציגי חברות ומותגים ("משתמש(ים)"), מידע על משפיענים והביצועים המקוונים שלהם. זה עוזר למשתמשים שלנו לנתח ולקבוע אילו משפיענים הם עשויים לרצות לעסוק בהתבסס על צרכי השיווק והפעילות העסקית שלהם.

אילו נתונים אישיים אנו מעבדים ומדוע
אנו אוספים ומעבדים את פרטי הקשר הבסיסיים של המשתמש כדי לאפשר להם לגשת לפלטפורמה ולהשתמש בה
אנו אוספים ומעבדים את שמך, כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שבחרת, כדי לאמת גישת משתמש לפלטפורמה. אנו מתייחסים לנתונים אלה כ"מידע רישום".

הבסיס המשפטי על פי חוק האיחוד האירופי לאיסוף ועיבוד פרטי הרישום שלך הוא האינטרס הלגיטימי שלנו בהפעלת וניהול גישת המשתמש לפלטפורמה.

אנו אוספים ומעבדים מידע על צריכת הנתונים של כל משתמש בפלטפורמה כדי לאמוד את צריכת הנתונים.
אנו אוספים ומעבדים מדדים לגבי הנתונים שכל משתמש צרך בפלטפורמה שלנו, כדי לאמוד את צריכת הנתונים על ידי המשתמש.

הבסיס המשפטי לפי חוקי האיחוד האירופי לאיסוף ועיבוד פרטי הרישום שלך הוא האינטרס הלגיטימי שלנו בקביעת עלויות עסקיות ורווחיות של המשתמש.

אנו אוספים מידע על משפיענים, כולל נתונים סטטיסטיים מצטברים על פעילותם וביצועיהם במדיה החברתית.

אנו מידע על משפיענים ברחבי העולם כגון שמם (וכינוי מדיה חברתית אם יש), מיקום כללי (מדינה/מדינה), תמונת פרופיל מדיה חברתית, מגדר, מאפיינים אישיים, תוכן מדיה חברתית שפרסם המשפיע (כולל האשטאגים ומותגים מפורסם על ידי המשפיען), נתוני ביצועי מדיה חברתית (למשל, מספר עוקבים, שיעור מעורבות, לייקים לאורך זמן, הערכת אמינות עוקבים ודמוגרפיה של עוקבים). אנו מתייחסים למידע זה כ"מידע על משפיענים". אנו מעבדים מידע זה כדי לעזור למשתמשים לחפש משפיעני אינסטגרם, TikTok ו-YouTube הרצויים על פני פרמטרי חיפוש שונים.

מקור המידע המקורי הזה הוא מידע זמין לציבור שנוצר על ידי הפעילויות המקוונות של המשפיע באינסטגרם, TikTok ו-YouTube.

הבסיס המשפטי על פי חוק האיחוד האירופי לאיסוף ועיבוד מידע משפיעים הוא האינטרס הלגיטימי שלנו לספק יכולות חיפוש מתוחכמות של משפיענים המאפשרות למשתמשים למצוא מדיה חברתית משפיעה המתאימה לצרכיהם.

עם מי אנו חולקים את הנתונים שלך
לא נשתף את המידע שלך עם צדדים שלישיים, למעט באירועים המפורטים להלן או כאשר אתה מספק לנו את הסכמתך המפורשת והמושכלת.

אנו נעבד מידע עם ספקי השירותים שלנו שיסייעו לנו להפעיל את העסק שלנו.
אנו נעבד מידע אישי בסיוע של ספקי השירות שלנו המסייעים לנו בפעולות הפנימיות של השירות, כגון Google Cloud. חברות אלו מורשות להשתמש במידע אישי בהקשר זה רק לפי הצורך כדי לספק לנו שירותים אלו ולא למטרותיהן.

אנו נשתף מידע על משפיעים עם המשתמשים שלנו דרך הפלטפורמה שלנו.
אנו נשתף מידע על משפיענים עם המשתמשים שלנו כדי לאפשר להם לשקול שיתוף פעולה עם משפיענים שונים.

אנו נשתף מידע רישום עם הרשויות המוסמכות, אם משתמש ניצל לרעה את זכותו להשתמש בשירות, או הפר כל חוק רלוונטי.
אם משתמש ניצל לרעה את זכויותיו להשתמש בשירות, או אם הפר כל חוק רלוונטי, אנו נשתף מידע רישום עם רשויות מוסמכות ועם צדדים שלישיים (כגון יועצים משפטיים ויועצים), לצורך טיפול בהפרה או ההפרה .

הבסיס המשפטי לפי חוקי האיחוד האירופי לעיבוד מידע אישי לצורך טיפול במקרים של שימוש לרעה בשירות הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו בהגנה ואכיפה מפני הפרות והפרות שמזיקות לעסק שלנו.

אנו נשתף מידע אישי אם אנו נדרשים לכך על פי חוק.
אנו נשתף כל מידע שאנו נדרשים אליו על ידי רשות שיפוטית, ממשלתית או רגולטורית.

הבסיס המשפטי על פי חוק האיחוד האירופי לעיבוד מידע אישי שבו אנו נדרשים על פי חוק לשתף אותו, הוא האינטרסים הלגיטימיים שלנו לעמוד בדרישות החוק המחייבות המוטלות עלינו.

אנו נשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים בכל מקרה של שינוי במבנה שלנו.
אם תפעול השירות שלנו מאורגן במסגרת אחרת, או דרך אחרת